تاثیر تشویق در کودک

چگونه از تشویق برای تقویت رفتار مثبت استفاده کنیم؟

کودکان نیاز به تشویق دارند. به ویژه کودکانی که عزت نفس پایین دارند و یا کودکانی که فاقد اراده و پشتکار هستند. تشویق انگیزه‌های آنها را برای تقویت رفتار مثبت افزایش می‌دهد و در موفقیتهای دشوار به کمک کودکان می آید.

تقویت رفتار مثبت کودکان

استفاده از بازخورد مثبت برای برجسته‌سازی رفتار خوب کودکان

به دو طریق می‌توانید از بازخورد مثبت استفاده کنید. یکی برای افزایش رفتار مطلوب و دیگری برای کاهش رفتار نامطلوب استفاده از بازخورد مثبت برای تقویت رفتار مطلوب کار راحتی است.

جدولهای تشویقی

استفاده از جدول‌ و قرارداد برای تربیت و نظم کودک

تغییر دادن اخلاق بد کودکان

چگونه می‌توان بدرفتاری کودکان را تغییر داد؟

بدرفتاری کودکان به این معنی است که روش صحیح رسیدن به خواسته‌های خود را یاد نگرفته‌اند.والدین حدس بزنند که فرزندشان به دنبال چه پاداشی است و این بدرفتاری در پی چیست؟

نحوه الگوپذیری کودکان

نحوه الگوپذیری کودکان از والدین و جامعه اطرافشان

کودکان حرف زدن را از طریق الگو پذیری یعنی با گوش دادن، مشاهده و تقلید کردن یاد می‌گیرند.همچنین نگرشها، ارزشها و برتری های شخصیتی، و حتی برخی از عادات را از طریق الگوپذیری یاد می‌گیرند.

راههای تربیت صحیح

شیوه‌های صحیح تربیت کودک و رفتار با فرزندان

بسیاری از والدین در مورد هدف تربیت، سردرگم هستند.آنها بر این عقیده‌اند که هدف از تربیت کودک کنترل کردن رفتار اوست. یعین وادار کردن او به رفتاری صرف نظر از ماهیت آن!

مشکلات مادران شاغل

نگرانی‌های مادران شاغل برای رشد و تربیت فرزندانشان

مطالعات اخیر نشان داده است که مادران شاغل هنگامی که سر کار هستند و صد درصد انرژی خود را به شغلشان اختصاص می‌دهند و وقتی در خانه هستند صددرصد به خانواده اختصاص دارند، بچه ها موفق تر می‌شوند.

علت ناله و زاری کودکان

علت ناله و زاری کردن بی دلیل کودکان و راه‌حلهای برخورد با آن

اگر فرزند شما ناله و زاری می‌کند و از شما پاسخی دریافت می‌کند. با نهایت تعجب باید بدانید که بچه‌ها تنبیه و عصبانیت را به نادیده گرفتن ترجیح می‌دهند.

دلایل کم صحبتی کودکان

دلایل عدم صحبت کردن برخی فرزندان با والدین‌شان

به دنیای کودک تان وارد شوید. وقتی در حال صحبت کردن با شما هستند سعی کنید کودکتان را درک کنید. پرسیدن سوال‌های پشت سرهم از بچه‌ها کنجکاوی به نظر می‌رسد.

از شیر گرفتن کودک

زمان و چگونگی از شیر گرفتن کودک

درک این موضوع که چرا از شیر گرفتن برای بچه‌ها راحت نیست، خیلی ساده است. اما چرا برای والدین اینقدر مشکل است و چرا این قدر سخت است که بدانیم از شیر گرفتن به موقع چقدر برای کودکان مفید است.