انواع بازی کودکانه

یادگیری مهارت بازی کردن با نوزاد از تولد تا یک سالگی

برای رشد و تکامل کودک بازی کردن با او در حقیقت امری ضروری محسوب می‌شود. بازی با دیگران کودک را قادر می‌سازد تا با آنان ارتباط برقرار کند.