رشد نوزاد

رشد نوزاد هم زمان با آغاز دوران شیرخوارگی

احساس رضایت حسی بسیار حیاتی است، زیرا با دیدن رشد نوزاد حس لذت و رضایت اعتماد به نفس در وجود شما شکل می گیرد و کلید شیردهی موفق ترکیبی از امید و رضایت می باشد.

کودک بیقرار

رویش دندان‌های شیری در اطفال

دندان‌های شیری قبل از تولد و در دوران بارداری مادر، زیر لثه‌های کودک به خوبی شکل یافته‌اند. نتایج تحقیقات به عمل آمده در این زمینه، نشان می‌دهد بین تغذیه و داشتن دندان‌های سالم رابطه‌ای مستقیم وجود دارد.

تغذیه تکمیلی

شروع تغذیه تکمیلی شیرخوار

مادران باید با توجه به تجربه خود وزیر نظر پزشک، بین ۴ تا ۶ ماهگی غذا دادن به کودک را شروع کنند. زیرا غذا دادن به موقع وتغذیه مناسب رشد کودک تاثیر زیادی در سلامت جسمی و روحی او در بزرگسالی دارد.

شیر دهی

شیردهی نوزاد و نکات مهم در یک شیردهی موفق

شیردهی نوزاد عملی نیست که مادران جوان خود به خود یاد داشته باشند بلکه نیاز به آموزش و کسب مهارت از طرف افراد متعهد و آگاه است.