نقش والدین درآموزش

نقش حمایتی شما در آموزش فرزندتان

هنگامی که شخص دیگری از فرزندتان مراقبت می‌کند یا آموزش فرزندتان را برعهده دارد، باز هم نقش حمایتی مهمی بر عهده شما است که از فعالیت رایج نظارتی فراتر می‌رود.

روشهای تعلیم کودکان

روشهایی برای مراقبت از کودک و تعلیم کودکان

هنگامی که مشکلی در خصوص یکی از جنبه های فراوان مراقبت از کودک پیش می‌آید احتمالاً شما درباره همه چیز با همسرتان اتفاق نظر ندارید. پرداختن به آن نیز مشکل است.

اصول تربیت فرزندان

اصول ده‌گانه برای تربیت فرزندان

امر تربیت فرزندان را باید بسیار جدی گرفت. باید آنها را طوری تربیت کنید که در زندگی موفق باشند. به آنها یاد بدهید که تلاش و کوشش جزو ملزومات رسیدن به موفقیت است.

آثار طلاق بر تحصیل فرزندان

آثار طلاق بر رفتار و پیشرفت تحصیلی کودکان

در مورد آثار طلاق بر پیشرفت تحصیلی کودکان و نیز در مورد پیشگیری از طلاق و درمان آن در این مطلب نکاتی را یادآوری خواهیم کرد.

نقصان توجه در کودک

نقصان توجه ، بیش فعالی و رفتار

کودکانی که نقصان توجه دارند برای والدین و مربیان خود یک چالش محسوب می‌شوند. این قبیل کودکان در مقایسه با سایر کودکان از فراخنای توجهی کمی نسبت به سن خود برخوردارند.

بررسی مشکلات تکلیف درسی

بررسی مشاجره‌های مربوط به تکالیف درسی بین والدین و فرزندان

بسیاری از والدین ارزش و اهمیت تکالیف درسی را به خوبی می‌دانند، اما کودکان به آن واقف نیستند. تکلیف درسی یکی از منابع عمده تعارض بین والدین و فرزندان آنها است.

توجه کودکان به ارزش پول

شیوه توجه دادن کودکان به ارزش و استفاده از پول

 استفاده از پول را به کودک خود توضیح دهید. این کار را هر چه زودتر در سن سه سالگی شروع کنید. به کودک نحوه خرید از مغازه یاد بدهید و به او بگویید که پول برای زندگی کردن ضروری است.

آموزش کار خانه به کودکان

نحوه آموزش مسئولیت‌پذیری کودکان برای کارهای معمولی خانه

مسئولیت‌‌پذیری اعتماد به نفس و عزت نفس کودکان را تقویت می‌کند. کار کردن روحیه تعاون و کار گروهی را به آنها می‌بخشد.اما هرگز بیشتر از ظرفیت کودکان مسئولیت و یا کار به آنها ندهید.

شیوه حل اختلاف فرزندان

شیوه حل تعارض در بین هم شیرها (خواهر و برادرها)

بسیاری از مسائل و مشکلات بین هم‌شیرها شامل رقابت نمی‌شود. بلکه تعارض را شامل می‌شود که این تعارض از زمان آفرینش آدم و حوا و تصمیم آنها برای فرزنددارشدن شروع شده است.

دلایل خشونت در مدارس

دلایل بروز خشونت در مدارس و راههای مقابله با آن

ملت آمریکا با بروز خشونت در مدارس این کشور در طول چند سال گذشته شاهد عینی این خشونت ها هستند آسیب روانی برای هر فرد در هر زمانی می‌تواند اتفاق افتاده خشونت مدارس نیز آسیب زا است.