آموزش کودک چهار ساله

نحوه آموزش خواندن، نوشتن و مهارتهای اساسی به کودکان

شاید به عنوان پدر یا مادر تعجب کنید که چه اصولی را باید پیش بگیرید تا به کودکتان در یادگیری مهارتهای اساسی زندگی کمک کنید. هدف شما در همراهی با کودکتان در یادگیری باید پرورش علاقه طبیعی او به این مهارتها باشد.

موسیقی و مطالعه در خانه با کودکان

کودکان خود را تشویق کنید تا در خانه به فعالیت‌های فوق برنامه بپردازند. فعالیتهایی همچون تمرین موسیقی و یا مطالعه کردن می‌تواند بهترین گزینه برای سرگرمی بچه‌ها محسوب شود.

تربیت غلط

اشتباهات بزرگ والدین در تربیت فرزندان

کودکان لوح‌های سفیدی در دستان ما والدین هستند و این ما هستیم که با رفتار و تربیت خود شخصیت آنها را شکل می‌دهیم. کم نیستند فرزندانی که به سبب تربیت غلط ما به شدت بد رفتار شده‌اند.

مستقل شدن در خواب

زمان مستقل شدن کودک برای تنها خوابیدن

به هم خوردن خواب یکی از سخت‌ترین سازگاریهای است که والدین جوان مجبورند تحمل کنند. در واقع، به ندرت کودکی در طول شب پیوسته به خوابیدن ادامه می‌دهد.

خستگی مادر

ایجاد حفظ آرامش در والدین برای بهبود روابط با فرزندان

آرامش خود را از دست ندهید. برای خود استراحتی در نظر بگیرید.مادر بودن یک شغل تمام وقت است، دائماً به وجود شما نیاز است و هیچ نوع همکاری با شما وجود ندارد.

مقاومت کردن

آموزش توالت رفتن به کودکان

سن مناسب برای شروع آموزش در کودکان متفاوت است. به یاد داشته باشید آموزش پیش از زمان مناسب می‌تواند مشکلاتی از قبیل شب ادراری، استرس و احساس ناامنی و اعتماد به نفس پایین برای کودک به همراه داشته باشد.