دلایل گریه نوزاد

گریه نوزاد و چگونگی برخورد با بچه نق نقو و بدقلق

گریه نوزاد اغلب چند هفته بعد از تولد شروع و در شش هفتگی به اوج می رسد. کودکی که گریه می‌کند در تلاش است تا چیزی به شما بگوید.

سیر خواب کودک

برنامه‌های خواب کودک و سیر خواباندن کودکان

خواب کودک با خواب بزرگسال تفاوت دارد، کودکان دارای دوره‌های بیداری بیشتر و دوره‌های طولانی تر خواب سبک هستند. به این دلیل که باید هنگام احساس گرسنگی سرما یا مختل شدن تنفس به آسانی قادر به بیدار شدن باشند.

مراقبت از کودک

مراقبت از کودک یک ساله به عنوان زوج

این روزها بسیاری از والدین احساس می‌کنند فرصت شناخت پدرانشان را از دست داده‌اند و مراقبت از کودک و بزرگ کردن کودکان جزئی از وظایف مادر بوده است.

غذا خوردن

غذا خوردن ، ایرادگیری و تک غذایی در کودک یک ساله

الگوهای غذا خوردن کودک اغلب با مخالفت شدید و سرکشی او تعیین می‌شود و هرچه والدین برای کنترل نوع و مقدار غذا بیشتر تلاش کنند، کودک سرکشی بیشتری خواهد کرد.

قشقرق و عصبانیت

بروز قشقرق و عصبانیت در کودکان یک ساله

همه ما می دانیم قشقرق و عصبانیت شدید چه نوع خلق و خوی است. قشقرق با عصبانیت و ناامیدی و داد و فریاد زدن همراه است. گاهی این حالت با کتک زدن، لگد زدن و سایر رفتارهای فیزیکی نیز نمود پیدا می‌کند.

گاز گرفتن

دلایل گاز گرفتن اطرافیان در کودکان یک ساله

اگرچه والدین و سایر کودکان ممکن است از گاز گرفتن کودک بیش از سایر رفتارهای او عصبانی شوند، با درک دلایل و نه فقط نشان دادن واکنش نسبت به آن، این حالت بهتر کنترل می‌شود.

رفتار نادرست کودک

تقلید از رفتار نادرست کودکان دیگر

اگرچه این نظریه صحیح است که انجام رفتار نادرست کودک یک ساله‌تان ناشی از مشاهده رفتار سایر کودکان است، اما شما نمی‌توانید او را از آموختن رفتارهایی که دوست ندارید بر حذر دارید.

مهدکودک

انتخاب مهدکودک برای فرزند یک ساله

شاید شما هم در حال حاضر کودک تان را تحت مراقبت دیگران قرار داده‌ایده و یا درباره پیدا کردن مهدکودک مناسبی می‌اندیشید و میل دارید بهترین مراقبت ممکن از فرزندتان به عمل آید.

رختخواب والدین

خوابیدن کودک در رختخواب والدین

بسیاری از نوزادان به ویژه هنگامی که از شیر مادر تغذیه می‌شوند، بیشتر طول شب را در رختخواب والدین خود می‌گذرانند. در بعضی خانواده‌ها نوزاد تمام طول شب را کنار والدینش می‌خوابد.

واکنش کودکان

واکنش کودکان یک ساله به موقعیت‎های جدید

واکنش کودکان به موقعیت های جدید با یکدیگر متفاوت است بعضی کودکان با شور و اشتیاق به غذاهای جدید، محل‌های جدید و فعالیت‌های جدید واکنش نشان می‌دهند.