راههای تنیبه و تشویق

چه نکاتی را باید در تنبیه و تشویق کردن در نظر گرفت.

یکی از شیوه‌های تربیتی استفاده از تنبیه و تشویق است. تشویق کردن وسیله‌ای برای ایجاد شوق و انگیزه و رغبت برای انجام کارهای نیک و ایجاد عادتهای پسندیده است.

تنبیه

تنبیه کودکان از نگاه اسلامی و تربیتی

تنبیه در لغت به معنای هوشیار کردن تذکر بیدار کردن و توجه دادن است و در فارسی روزمره برای توبیخ گوشمالی و کتک زدن نیز استفاده می‌شود. بیشتر اوقات تنبیه کودکان برای ادب کردن آنها نیست، بلکه برای فرو نشاندن خشم وغضب است.

تشویق

تشویق کودکان از نگاه اسلامی و تربیتی

تشویق کودکان می‌تواند معجزه نماید و سرنوشت زندگی شخص را عوض کند. از این رو خداوند متعال فرستادگان و برگزیدگان او برای تربیت بشر از این روش بهره گرفته‌اند.

تشویق کودک

استفاده موثر از تشویق کردن کودکان

دلگرمی دادن و تشویق کردن مهمترین مهارتی است که بزرگترها می‌توانند برای کمک به کودکان یاد بگیرند. بچه‌ها به تشویق نیاز دارند همانگونه که گیاهان نیازمند آب هستند.