رفتارهای جنسی کودکان

رشد جنسی و رفتارهای جنسی در کودکان چهار ساله

والدین اغلب در مواجهه با رفتارهای جنسی فرزند خود وحشت زده می‌شوند. به این دلیل که معمولاً مفاهیم دنیای بزرگسالان را به این رفتارهای جنسی نسبت می‌دهند.

هورمون تستوسترون

اهمیت و کارآیی هورمون تستوسترون در بدن پسران

بعد از تولد نوزاد پسر در جریان خونش به اندازه پسری دوازده ساله هورمون توستسترون دارد! او به همه این توستسترون نیاز دارد تا بدنش را تحریک کند که خصوصیات مردانه را به موقع برای متولد شدن رشد دهد.

ارتباط جنسی پسران

قرار گرفتن ارتباط جنسی در مسیر نادرست

ما می‌خواهیم پسرمان درباره مرد بودن و ارتباط جنسی احساس خوبی داشته باشد، اما پیامهای منفی زیادی از رسانه‌های گروهی، به ویژه رسانه‌های خبری، جریان دارد.

ارتباط جنسی

رشد و ارتباط جنسی سالم در پسران

ما از پسران ما ن می‌خواهیم که درباره ارتباط جنسی خیلی هوشیار باشند. علاوه بر خطرات همیشگی بارداری ناخواسته و بیماری‌های مقاربتی مشکل جدید مهلکی همچون ایدز را نیز باید در نظر داشت.

دوران بلوغ

دوران بلوغ و تبدیل شدن به زنی جوان

بلوغ و تغییراتی که در این دوره رخ می‌دهند مسائل و مشکلات اساسی برای فرزندان و پدر و مادر در پی دارند. گذر از کودکی و بلوغ و ورود به دوره نوجوانی دورانی بحرانی و دشوار است.

آموزش جنسی

هدف از تربیت جنسی در کودکان

هدف از تربیت جنسی و توجه به مسائل جنسی در کودکان آگاهی بخشیدن درست در مسائل جنسی کمک به تکامل رفتار های جنسی و هدایت این قدرت خدادادی در مسیر صحیح است.