روش تغذیه کودکان سه ساله

تغذیه کودکان ۳ تا ۵ سال و رفتارهای غذایی این گروه سنی

نکته مهم در تغذیه کودکان ۳ تا ۵ سال دادن حداقل ۵ وعده غذا شامل سه وعده‌ی کامل صبحانه، ناهار و شام و دو میان وعده در ساعت ۱۰ صبح و ۵ بعد از ظهر و نهایتاً یک لیوان شیر قبل از خواب است.