فراخنای توجه کودک

پایداری در فعالیتها و فراخنای توجه در کودکان دو ساله

کودکی که فراخنای توجه کوتاهی دارد اغلب به راحتی می‌تواند از انجام فعالیتی چشم‌پوشی کرده و به فعالیت دیگر روی آورد. چون برای تجربه کردن چیزهای جدید و متفاوت اشتیاق دارد.

واکنشهای عاطفی

شدت واکنشهای عاطفی در کودکان دو ساله

اگر واکنش‌های عاطفی فرزندتان بسیار شدید است، باید سعی کنید هنگامی که خلق او در حال دگرگون شدن است و یا به مرحله انفجار می‌رسد آرامش خود را حفظ کنید.

موقعیتهای جدید برای کودک

قابلیت تطبیق در کودکان و پاسخ به موقعیتهای جدید

کودک دو ساله‌ای که در مکان‌ها و با آدم‌های جدید راحت به نظر می‌رسد، بر اساس خصوصیت مزاجی خود برای رویارو شدن با موقعیتهای جدید قابلیت خوبی دارد.

بدرفتاری کودک

واکنش نشان دادن به بدرفتاری کودک دو ساله

کودک دو ساله شما بدرفتاری خواهد کرد، این یکی از واقعیت‌های زندگی است که می‌توانید با روش‌هایی از پس بسیاری از بدرفتاری‌های او بر بیایید.

فرزند دو ساله

فرزند دو ساله شما چگونه رشد و تغییر پیدا خواهد کرد.

فرزند دو ساله شما تلاش می‌کند که توانا و مستقل باشد و بدون کمک از شما از خود مراقبت کند. بچه‌های دوساله کاشفی هستند که به دنبال دنیاهای ناشناخته می‌گردند.

مسئله ایمنی

توجه به مسئله ایمنی برای کودکان دو ساله

کودکان دو ساله دوست دارند حدود قدرت و مهارت خود را محک بزنند و نه می توانند خطر را پیش‌بینی کنند. ناگزیر توجه به مسئله ایمنی باید برای والدین آنها مسئله‌ای مهم باشد.

غذا خوردن

تغذیه و غذا خوردن کودک دو ساله

کودک دو ساله نوعی، روی صندلی بلند خود، سر میز یا بر سر سفره کنار والدین خود می‌نشیند و می‌تواند بخش عمده‌ای از غذا خوردن را خود بر عهده بگیرد. گرچه این کار را با مهارت فوق العاده انجام نمی‌دهد.

کنار آمدن کودکان با هم

کنار آمدن کودک دو ساله با والدین خود و کودکان دیگر

افکار و احساسات کودک دو ساله به تدریج کامل‌تر می‌شود، اکنون او می‌خواهد ارتباطات کلامی خود را با شما گسترده‌تر کند. پس لازم است مهارت‌های ارتباطی خوبی را در او پرورش دهید.

قشقرق به پا کردن

قشقرق به پا کردن فرزندان دو ساله

بعضی از بچه‌ها هنگام قشقرق به پا کردن ساکتند و قهر می‌کنند و حاضر نمی شوند با کسی صحبت کنند یا تماس چشمی برقرار کنند و بعضی دیگر چنان سر و صدایی راه می‌اندازند که والدین را نگران می‌کنند.

خداحافظی کودک

جدایی: خداحافظی کردن از کودک دو ساله

کودک دو ساله شما نیاز دارد از شما جدا شود و شما نیز به این جدا شدن نیاز دارید. این موقعیت می‌تواند موقعیت خوبی باشد تا هم والد و هم کودک از جدایی تجربه مثبتی به دست آورند.