مهارتهای حرکتی کودکان

چگونگی رشد مهارتهای حرکتی در کودکان چهار ساله

کودکتان در مهارتهای حرکتی ظریف توانایی بیشتری از خود نشان خواهد داد، به نحوی که نسبت به سه سالگی با مهارت بیشتری با اسباب‌بازی‌های خود بازی می‌کند.

رشد پسربچه‌ها

مراحل رشد پسربچه‌ها با توجه به تغییر سن آنها

سه مرحله رشد پسربچه‌ها همیشگی و جهانی است. هر وقت درباره آنها با والدین صحبت می‌کنم، آنها می‌گویند: درست است. چون مراحل با تجربه آنها جور در می‌آید.

بچه‌ها و ایمنی

رعایت نکات خانه داری و ایمنی برای بچه‌های کوچک

بچه‌های کوچک شما برای چیدمان وسایلشان به فضای کافی احتیاج دارند. وسایلی مانند کتاب، اسباب بازی، لباس و کلکسیونی از اشیای عجیب و غریب دیگر.

مواد غذایی

مواد غذایی ، نوشیدنی‌ها و مراقبت از دندان‌ها

باید اصول اولیه را درباره بهداشت مواد غذایی دانست، آنها را رعایت کرد که البته بیشتر این اصول واضح است و نیازی به گفتن ندارند.رعایت نکات بهداشتی در تغذیه کودکان بسیار مهم است.

مراقبت از کودک

مراقبت از کودک یک ساله به عنوان زوج

این روزها بسیاری از والدین احساس می‌کنند فرصت شناخت پدرانشان را از دست داده‌اند و مراقبت از کودک و بزرگ کردن کودکان جزئی از وظایف مادر بوده است.

غذا خوردن

غذا خوردن ، ایرادگیری و تک غذایی در کودک یک ساله

الگوهای غذا خوردن کودک اغلب با مخالفت شدید و سرکشی او تعیین می‌شود و هرچه والدین برای کنترل نوع و مقدار غذا بیشتر تلاش کنند، کودک سرکشی بیشتری خواهد کرد.

فرزند دو ساله

فرزند دو ساله شما چگونه رشد و تغییر پیدا خواهد کرد.

فرزند دو ساله شما تلاش می‌کند که توانا و مستقل باشد و بدون کمک از شما از خود مراقبت کند. بچه‌های دوساله کاشفی هستند که به دنبال دنیاهای ناشناخته می‌گردند.

مسئله ایمنی

توجه به مسئله ایمنی برای کودکان دو ساله

کودکان دو ساله دوست دارند حدود قدرت و مهارت خود را محک بزنند و نه می توانند خطر را پیش‌بینی کنند. ناگزیر توجه به مسئله ایمنی باید برای والدین آنها مسئله‌ای مهم باشد.

اضافه وزن

راه‌های پیشگیری از اضافه وزن کودکان

بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزیابی والدین اغلب چنین است که فرزندانشان وزن مناسبی دارند، حال آنکه از نظر پزشکی، اضافه وزن آنها قابل ملاحظه است.

غذای ناسالم

ایجاد کسب زندگی سالم با غذای سالم برای فرزندان

ریختن غذای سالم در بدن قلب زندگی سالم است. بنابراین بهبود رژیم غذایی فرزندانمان نقطه آغاز است. وقتی شما به خوردن و رفتار سالم عادت کردید، انتقال این عادت به فرزندان خیلی آسان است.