تحمل درد زایمان

آغاز دردهای زایمان تا به دنیا آمدن نوزاد

از ابتدای شروع درد زایمان تا زمانی که دهانه رحم شما ۴ سانتی متر بازشده و به همین نسبت نازک شود، انقباضات زایمانی شما فقط کمی بیشتر از ماه درد است.

بارداری در هفته 35

نکاتی برای سلامت مادر و جنین در هفته سی و پنجم بارداری

رشد تمام ارگان های بدن جنین با ورود به هفته سی و پنجم بارداری، به جز چند اندام حیاتی او مثل ریه و کبد، تقریبا کامل شده است.

هفته 33 بارداری

تغییرات بدن مادر و جنین در هفته سی و سوم بادراری

هفته سی و سوم بارداری هم از راه رسید. خوابیدن برایتان سخت شده و چند بار در طول شب بیدا رمی شوید و به دستشویی می روید. اما شما باید به خودتان افتخار کنید. سی و سه هفته را پشت سر گذاشته اید و فقط ۷ هفته دیگر باقی مانده است.