تاثیر چاقی در تعیین جنسیت جنین

تاثیر چاقی در مردان بر تعیین جنسیت جنین

دانشمندان احتمال می‌دهند چاقی در مردان باعث چه میشود میزان بیشتری اسپرم Y ساخته شود.عاملی که تشکیل جنین پسر در عملیات لقاح را افزایش می‌دهد.

میل جنسی مردان

تقویت نیروی جنسی مردان و درمان سردمزاجی با خوراکیها

تقویت نیروی جنسی سبب لذت بیشتر می‌شود و ناباروری را برطرف می‌سازد. یکی از راه‌های تقویت نیروی جنسی استفاده از غذاهای افزایش دهنده میل جنسی است.