سقط جنین

دلایل ایجاد انواع سقط جنین در دوره بارداری

پزشکان سقط جنین را به چند نوع تقسیم می کنند و اقدامات پزشکی که در هر سقط جنین باید انجام شود منحصر به خودش است.در این مطلب به انواع سقط و دلایل آن می‌پردازیم.

سقط جنین

دلایل عمده سقط جنین در بارداری‌های ناخواسته

پس از انعقاد نطفه سقط جنین به هیچ عنوان جایز نمی‌باشد مگر زمانی که مادر بر جان خود بترسد و یا ماندن جنین در شکم خطرناک باشد.هرگونه عمل که بر روی زن حامله انجام شود و حیات و زندگی جنین و حمل داخل رحم را پایان دهد سقط جنین به شمار می‌‌آید.