دوره بارداری

فوریتهای پزشکی در دوره بارداری و زایمان

اگر طی دوره بارداری فوریت‌های پزشکی ایجاد شوند بیشتر آنها را در سه ماه اول و آخر بارداری مشاهده خواهیم کرد که بیشتر فوریت‌های پزشکی در سه ماه اول بارداری مشاهده می‌شوند.

دوقلوها

بارداری چندگانه و مشکلات مربوط به این نوع بارداری‌ها

در بارداری چندگانه از همان مراحل اولیه بارداری، فشار اضافی روی ذخایر بدنتان وارد می‌آید، بنابراین کمی بیشتر در معرض ابتلا به فشار خون و چاقی بیش از حد هستید.