ورزش با توپ

انجام ورزشهای مفید در دوران بارداری

انجام فعالیتهای ورزشی در دوران بارداری در کاهش استرس موثر است. پیاده روی و شنا از ورزشهای مخصوص برای دوران بارداری به شمار می‌روند.

ورزش در حاملگی

ورزش و انجام تمرینات نرمشی در دوره بارداری

شناکردن ورزش مناسب مرحله آخر بارداری می‌باشد که بسیار لذت بخش است.زیرا درآب احساس سبکی می‌کنید و آب شمارا خنک می‌کند. باعث می‌شود بدون هیچ فشاری ماهیچه‌های شما تقویت شوند.