تقسیم سلولی

رشد جنین در هفته دوم بارداری و توصیه‌های لازم برای زن باردار

در این هفته، تخمک گذاری صورت و اسپرم در جای خود قرار گرفته است. در این مرحله، جنین هنوز توده ای از سلول های گرد است که در حال تقسیم شدن می باشد.

مثبت بودن بارداری

بررسی وضعیت بارداری در هفته اول بارداری و روند رشد جنین

برای بسیاری از زنان، ۱۲ هفته اول بارداری بسیار متفاوت است زیرا چیزهای جدید، حتی خسته کننده‌ای را تجربه می‌کنند. بدن شما در حال آماده کردن فضا برای رشد جنین است. حال زمان آن است که به خوبی از خودتان مراقبت کنید.