مطالب توسط پشتیبان مامی شو

سرگرمی و بازی‌هایی برای رشد توانایی‌ها در کودک سه تا چهار ساله

کودک سه تا ۴ ساله به یک شخصیت کامل کوچک تبدیل می‌شود و دارای گذشته شخصیت و شناخت‌ها و تجربه‌های خود است.با اینکه هنوز امور را به خوبی درک نمی‌کند ولی شروع به یاد گرفتن صبر می‌کند و بر خشم خود مسلط می‌شود.

تقویت توانایی‌های کودک از دو تا سه سالگی

توانایی‌های کودک در زمینه فکری، اجتماعی و واکنش، به طور زیادی پیشرفت می‌کند. برای کسب توانایی تسلط بر واکنش‌های خود پیشرفت می‌کند و حالات عصبانی شدنش کم می‌شود.

مهارتهای حرکتی کودک دو ساله و تقویت تواناییهای حرکتی او

کودک در دو سالگی در زمینه مهارتهای حرکتی خود، یافتنی‌های جدیدی را مشاهده می‌کند. او به تنهایی شروع به راه رفتن می‌کند و تعادل خود را بهتر حفظ می‌کند.

سرگرمی‌ها و بازیهای مناسب رشد کودک از شش ماهگی تا یک سالگی

به عقیدۀ متخصصان، بازی و ارتباط با نوزادان، به پیشرفت رشد کودک در زمینه‌های مختلف کمک می‌کند. عشق، توجه، نوازش و زمانی که ما برای کودک صرف می‌کنیم، مهمترین بخش فعالیت‌های رشد کودک به شمار می‌آید.

چگونه می‌توان به تقویت رشد فکری کودک کمک کرد؟

عامل وراثت و همچنین محیطی که کودک در آن رشد می‌کند تاثیر بسزایی در رشد فکری کودک دارد و با آزمایشهای متعدد مشخص شد که هوش و محیط دوست داشتنی به رشد تواناییهای کودک کمک زیادی می‌کند.

راههای ایجاد روابط کمکی مطلوب با کودکان و نوجوانان

رابطه کمکی بستگی به احساسات واقعی والدین یا مربی دارد. کودک باید مربی یا والدین خویش را به عنوان افرادی درست و قابل اعتماد ببیند، نباید فراموش کرد که یک کلام و گفتار تنها بخشی از جریان ارتباط و تبادل نظر با دیگران است.

نحوه آموزش انضباط و نظم خانوادگی به کودکان

ما ضمن اینکه به والدین توصیه می‌کنیم که نظم خانوادگی باید خصوصیات منطقی و مناسبی داشته باشد، در عین حال باید آنان را بر حذر داریم که در هر قدم اهمیت این یا آن روش را برای فرزندان توضیح دهند و با توضیحات و تفسیرات خود آنان را به ستوه بیاورند.

چرا فرزندان گاهی دروغگویی می‌کنند؟

مطالعات روانشناسی ثابت کرده است در مواجهه با دروغگویی فرزندان اولین نکته‌ای که والدین باید در نظر داشته باشند این است که خود تا چه حد نسبت به یکدیگر صداقت و راستگویی داشته‌اند.