تغییراتی ذهن کودک از تولد تا شش ماهگی

فعالیت ذهنی شیرخوار از هنگام تولد تا شش ماهگی

بهتر است شیرخوار را از هنگام تولد تا ۳ ماهگی به همراه خود به قسمت‌های مختلف خانه ببرید تا برای تمام مدت در یک اتاق تنها نباشد و بتواند هم داخل خانه و هم از پنجره بیرون را ببیند.

انواع بازی کودکانه

یادگیری مهارت بازی کردن با نوزاد از تولد تا یک سالگی

برای رشد و تکامل کودک بازی کردن با او در حقیقت امری ضروری محسوب می‌شود. بازی با دیگران کودک را قادر می‌سازد تا با آنان ارتباط برقرار کند.