NICU

مراقبت از نوزادان در بخش مراقبت‌های ویژه

اگر نوزادتان همراه با مشکل خاصی متولد شود که نیاز به مراقبت و معالجه فوری داشته باشد، لازم است که تحت مراقبت‌های ویژه قرار بگبرد. بیشتر نوزادان نارس در این بخش بستری می‌شوند.