نقش آب در رزیم مادر شیرده

انتخاب یک رژیم غذایی مناسب پس از زایمان

اهمیت تغذیه مادران با توجه به نیاز بدن به آب و احساس تشنگی و این حقیقت که قسمت اعظم شیر مادررا آب تشکیل می‌دهد، باید به میزان کافی آب بنوشد.

مادران و شیردهی

چگونگی تغذیه مادران در دوران شیردهی

شیر مادر در تغذیه کودک و تاثیراتی که روی دستگاه گوارش او می‌گذارد بسیار قابل توجه است. اینکه مادران چه مواد غذایی را می‌توانند در دوران شیردهی مصرف کنند، کدام مواد غذایی تاثیر مثبت و کدام یک از آنها تاثیر منفی روی شیر دارند از موضوعات مورد توجه خانم‌های شیرده است.