گریه نوزاد

دلایل عمده گریه نوزادان تا شش ماهگی

برای ما والدین مدتی طول می‌کشد تا بتوانیم گریه نوزاد به سبب گرسنگی را از گریه حاصل خستگی باز شناسیم. برای کمک به تمایز این گریه‌ها، به تجربه‌های برخی از والدین که روزی در موقعیت کنونی شما قرار داشته‌اند، نیاز دارید.

ارتباط با نوزاد

ارتباط والدین با نوزاد

نوزادان می‌توانند احساسات و نیازهای خود را به شیوه‌های مختلفی بیان کنن. فهمیدن حرف نوزاد به خصوص برای والدینش که دوست دارند به نیازهای او پاسخ دهند، بسیار مهم است.