سرگرمی کودک سه تا چهارساله

سرگرمی و بازی‌هایی برای رشد توانایی‌ها در کودک سه تا چهار ساله

کودک سه تا ۴ ساله به یک شخصیت کامل کوچک تبدیل می‌شود و دارای گذشته شخصیت و شناخت‌ها و تجربه‌های خود است.با اینکه هنوز امور را به خوبی درک نمی‌کند ولی شروع به یاد گرفتن صبر می‌کند و بر خشم خود مسلط می‌شود.

انواع توانایی‌های کودک سه ساله

تقویت توانایی‌های کودک از دو تا سه سالگی

توانایی‌های کودک در زمینه فکری، اجتماعی و واکنش، به طور زیادی پیشرفت می‌کند. برای کسب توانایی تسلط بر واکنش‌های خود پیشرفت می‌کند و حالات عصبانی شدنش کم می‌شود.

سرگرمی های کودک دو ساله

مهارتهای حرکتی کودک دو ساله و تقویت تواناییهای حرکتی او

کودک در دو سالگی در زمینه مهارتهای حرکتی خود، یافتنی‌های جدیدی را مشاهده می‌کند. او به تنهایی شروع به راه رفتن می‌کند و تعادل خود را بهتر حفظ می‌کند.

آموزش نظم به کودکان

نحوه آموزش انضباط و نظم خانوادگی به کودکان

ما ضمن اینکه به والدین توصیه می‌کنیم که نظم خانوادگی باید خصوصیات منطقی و مناسبی داشته باشد، در عین حال باید آنان را بر حذر داریم که در هر قدم اهمیت این یا آن روش را برای فرزندان توضیح دهند و با توضیحات و تفسیرات خود آنان را به ستوه بیاورند.

رفع حالت تهاجمی کودک

حالت تهاجمی در کودکان را چطور مهار کنیم؟

حالت تهاجمی در کودکان نشانه داشتن شخصیت نامناسب نیست؛ بلکه این حالت هر بار که کودک مرحله مهمی از رشد و تکاملش را پشت سر می‌گذارد ظاهر می‌شود.

برخورد با کودک دروغگو

چرا فرزندان گاهی دروغگویی می‌کنند؟

مطالعات روانشناسی ثابت کرده است در مواجهه با دروغگویی فرزندان اولین نکته‌ای که والدین باید در نظر داشته باشند این است که خود تا چه حد نسبت به یکدیگر صداقت و راستگویی داشته‌اند.

طریقه نه گفتن به کودک

مواقع استفاده از کلمه نه در تربیت کودکان

ای کاش می‌توانستیم از مخالفت با فرزندانمان چشم‌پوشی کنیم، ولی گاهی مجبوریم که عشق و علاقه خود را با کلمه “نه” بیرحمانه بیاموزیم. محبت والدین بدون گفتن نه معنی ندارد.

جلوگیری از لوس شدن کودکان

ساده‌ترین روشها جهت جلوگیری از لوس شدن کودکان

لوس شدن کودکان از برآوردن احتیاجات آنها به میزان زیاد ناشی نمی‌شود. تعلیم و تربیت و عشق ورزیدن به آنها بچه‌های فعال و سالم به جامعه تحویل خواهد داد.

کودک و دفاع از خود

چه موقع کودک باید در مقابل رفتار تهاجمی دیگران از خود دفاع کند؟

بهتر است به فرزندمان نشان دهیم که چگونه با احساسات و رفتار تهاجمی دیگران مقابله کنند و چطور عنان آن را در دست بگیرد. برای کودکان قابل قبول نیست که در مقابل رفتار تهاجمی و فشار جسمانی، رفتاری توام با صلح داشته باشند.

توجه بیش از حد به کودک

کودکان تا چه اندازه به توجه و محبت شما نیاز دارند؟

بچه هایی هستند که آنقدر کم مورد توجه و محبت والدین و اطرافیان قرار دارند که تقریباً همه آنها را فراموش شده به حساب می‌آورند. و از طرف دیگر بچه‌هایی هستند که آنقدر مورد توجه قرار دارند که از نظر مردم “لواس وننر” به حساب می‌آیند.