سرگرمی کودک سه تا چهارساله

سرگرمی و بازی‌هایی برای رشد توانایی‌ها در کودک سه تا چهار ساله

کودک سه تا ۴ ساله به یک شخصیت کامل کوچک تبدیل می‌شود و دارای گذشته شخصیت و شناخت‌ها و تجربه‌های خود است.با اینکه هنوز امور را به خوبی درک نمی‌کند ولی شروع به یاد گرفتن صبر می‌کند و بر خشم خود مسلط می‌شود.

انواع توانایی‌های کودک سه ساله

تقویت توانایی‌های کودک از دو تا سه سالگی

توانایی‌های کودک در زمینه فکری، اجتماعی و واکنش، به طور زیادی پیشرفت می‌کند. برای کسب توانایی تسلط بر واکنش‌های خود پیشرفت می‌کند و حالات عصبانی شدنش کم می‌شود.

روش تغذیه کودکان سه ساله

تغذیه کودکان ۳ تا ۵ سال و رفتارهای غذایی این گروه سنی

نکته مهم در تغذیه کودکان ۳ تا ۵ سال دادن حداقل ۵ وعده غذا شامل سه وعده‌ی کامل صبحانه، ناهار و شام و دو میان وعده در ساعت ۱۰ صبح و ۵ بعد از ظهر و نهایتاً یک لیوان شیر قبل از خواب است.