سرگرمی های کودک دو ساله

مهارتهای حرکتی کودک دو ساله و تقویت تواناییهای حرکتی او

کودک در دو سالگی در زمینه مهارتهای حرکتی خود، یافتنی‌های جدیدی را مشاهده می‌کند. او به تنهایی شروع به راه رفتن می‌کند و تعادل خود را بهتر حفظ می‌کند.

تربیت کودک دو ساله

ورود کودکان به سن دو سالگی و آموزشهایی برای والدین

فقط همان دو سالگی وقتی وحشتناک است که والدین بخواهند تسلط داشته باشند یا به جای اینکه قدرت دهند، حمایت کنند.در این مطلب آموزشهایی برای بهبود روابط والدین با فرزند دو ساله خواهیم داشت.

منابع مواد مغذی

منابع غذایی مواد مغذی و نکات مهم تغذیه کودک دو ساله

منابع غذایی غلات، حبوبات که برای جذب آهن این گروه بستگی به سایر مواد غذایی دارد که همراه با آنها مصرف می‌شوند. اضافه کردن ویتامین ث و گوشت و…

فراخنای توجه کودک

پایداری در فعالیتها و فراخنای توجه در کودکان دو ساله

کودکی که فراخنای توجه کوتاهی دارد اغلب به راحتی می‌تواند از انجام فعالیتی چشم‌پوشی کرده و به فعالیت دیگر روی آورد. چون برای تجربه کردن چیزهای جدید و متفاوت اشتیاق دارد.

واکنشهای عاطفی

شدت واکنشهای عاطفی در کودکان دو ساله

اگر واکنش‌های عاطفی فرزندتان بسیار شدید است، باید سعی کنید هنگامی که خلق او در حال دگرگون شدن است و یا به مرحله انفجار می‌رسد آرامش خود را حفظ کنید.

موقعیتهای جدید برای کودک

قابلیت تطبیق در کودکان و پاسخ به موقعیتهای جدید

کودک دو ساله‌ای که در مکان‌ها و با آدم‌های جدید راحت به نظر می‌رسد، بر اساس خصوصیت مزاجی خود برای رویارو شدن با موقعیتهای جدید قابلیت خوبی دارد.

بدرفتاری کودک

واکنش نشان دادن به بدرفتاری کودک دو ساله

کودک دو ساله شما بدرفتاری خواهد کرد، این یکی از واقعیت‌های زندگی است که می‌توانید با روش‌هایی از پس بسیاری از بدرفتاری‌های او بر بیایید.

فرزند دو ساله

فرزند دو ساله شما چگونه رشد و تغییر پیدا خواهد کرد.

فرزند دو ساله شما تلاش می‌کند که توانا و مستقل باشد و بدون کمک از شما از خود مراقبت کند. بچه‌های دوساله کاشفی هستند که به دنبال دنیاهای ناشناخته می‌گردند.

مسئله ایمنی

توجه به مسئله ایمنی برای کودکان دو ساله

کودکان دو ساله دوست دارند حدود قدرت و مهارت خود را محک بزنند و نه می توانند خطر را پیش‌بینی کنند. ناگزیر توجه به مسئله ایمنی باید برای والدین آنها مسئله‌ای مهم باشد.

غذا خوردن

تغذیه و غذا خوردن کودک دو ساله

کودک دو ساله نوعی، روی صندلی بلند خود، سر میز یا بر سر سفره کنار والدین خود می‌نشیند و می‌تواند بخش عمده‌ای از غذا خوردن را خود بر عهده بگیرد. گرچه این کار را با مهارت فوق العاده انجام نمی‌دهد.