اثرات قصه گویی در کودک

قصه‌های تربیتی و آموزش اخلاق به کودکان با قصه‌گویی

با قصه‌های تربیتی می‌توانید کودک را نصیحت کنید بدون آنکه بفهد در حال نصیحت کردن او هستید.کودک در قصه روح و جان و حواسش را در اختیار شما می‌گذارد.

مطالعه در کودکان

راههای ایجاد شوق مطالعه در کودکان

یکی از روش‌های موثر برای علاقه مند کردن بچه به مطالعه، داستان گویی و کتابخوانب است. بچه‌ها عاشق داستان- بخصوص داسنان‌های مهیج ، پر ماجرا و شیرین هستند.