چگونگی ارتباط جنسی بین زوجین بعد از تولد فرزند

اگر هدف از ارتباط جنسی تایید دوباره رابطه عاشقانه است، احتمالاً خوش شانس هستید و خیلی زود متوجه خواهید شد که در اولین فرصت بعد از زایمان همسرتان نسبت به آن تمایل دارد.

اقدام بارداری

رعایت نکات مهم در همبستری برای انعقاد نطفه

مهمترین مسائل همبستری برای بچه دار شدن رعایت شرایط جسمی و روحی همسران است. نطفه زمانی به طور کامل منعقد می‌گردد که دو طرف آماده کامجویی باشند.

روابط همسران

آداب همبستری و فرزندآوری طبق احادیث و روایات

روابط جنسی و همبستری که شاه بیت غزلش مهر است،امری معنوی است، پس رفتن به بستر همسر،رفتن به عبادتگاه جذابی است که کرنش به یکدیگر، از اصول عبادی آن به شمار می‌آید.