هفته دوازده بارداری

روند رشد جنین در هفته دوازدهم بارداری و توصیه‌های این دوره

این هفته شما ۳ ماه بارداری را تمام می‌کنید. به این فکر کنید که یک سوم از بارداری گذشته و تا چشم بر هم بزنید مابقی این زمان هم تمام خواهد شد.

جنین یازده هفته

رشد جنین در هفته یازدهم بارداری و توصیه‌هایی برای هفته یازدهم بارداری

ز این هفته به بعد تغییرات فیزیکی شما منحصر به شکمتان نمی‌شود درحالی که رحم شما روز به روز گسترش می‌یابد وزنتان هم بیشتر می‌شود.

هشت هفته در بارداری

توصیه‌هایی برای هفته هشتم بارداری و چگونگی رشدجنین

شما دو ماه است که باردار هستید اما جنین شما ۶ هفته سن دارد. در بدنتان هم تغییراتی حس می کنید. مثلا دور کمرتان بیشتر می شود و اندازه سینه ها کمی بزرگتر از قبل است. هنوز خبری از حس کردن حرکت جنین نیست.