ورزش مناسب بارداری

مناسبترین فعالیت‌های ورزشی برای دوران بارداری کدامند؟

دلایل زیادی وجود دارد که شما باید در حین بارداری فعال باشید. فعالیت‌های ورزشی در حین بارداری باعث می‌شود که استقامت و قدرت تحمل شما افزایش یابد تا بتوانید تمامی دردهای حین زایمان را تحمل کنید.

ورزش با توپ

انجام ورزشهای مفید در دوران بارداری

انجام فعالیتهای ورزشی در دوران بارداری در کاهش استرس موثر است. پیاده روی و شنا از ورزشهای مخصوص برای دوران بارداری به شمار می‌روند.

ورزش در حاملگی

ورزش و انجام تمرینات نرمشی در دوره بارداری

شناکردن ورزش مناسب مرحله آخر بارداری می‌باشد که بسیار لذت بخش است.زیرا درآب احساس سبکی می‌کنید و آب شمارا خنک می‌کند. باعث می‌شود بدون هیچ فشاری ماهیچه‌های شما تقویت شوند.