روشهای پیشگیری از بارداری

انواع روش‌های پیشگیری از بارداری

انواع روشهای پیشگیری از بارداری عبارتند از روش هورمونی، داخل رحمی، موانع مکانیک، شیمیایی، فیزیولوژیک و تحکیم سازی که به شرح تمام موارد را در این مطلب آورده‌ایم.