تغییرات جسمی در ماه ششم

ماه ششم بارداری – تغییرات روحی و جسمی مادر و جنین

در ماه ششم بارداری نوزاد آینده شما هنوز کوچک است. ابرو و مژه هایش دیده می‌شود اما پلکهایش هنوز بسته است و قادر نیست که چشمهایش را باز کند. او در این دوران می‌شنود و شما می‌توانید با او صحبت کنید یا برایش موسیقی بگذارید.

مشخصات ماه پنجم بارداری

نکاتی که خانم‌های باردار در ماه پنجم بارداری باید رعایت کنند

طبق برنامه واکسیناسیون کشور ما، خانم‌های باردارباید در برابر بیماری دیفتری و کزاز واکسینه شوند.زمان اولین تزریق در سه ماهه دوم بارداری است.

جنین در ماه چهارم

ماه چهارم بارداری و تغییرات جسمی و روحی مادر

نوزاد در حال تکامل شما شبیه یک انسان کوچک است و دست و پاهایش به وضوح دیده می‌شوند. در واقع جنین در ماه چهارم بارداری یک انسان کوچک است که برای زندگی و رشد و تکامل به شما وابسته است.

بارداری در بیست وچهار هفته

تغییرات بدن مادر و جنین در هفته بیست و چهارم بارداری

در هفته بیست و چهارم جنین شبیه ماکت یک نوزاد است و با اینکه هنوز لاغر و استخوانی است اما با افزایش ذخیره‌های چربی در بدنش وضعیت بهتری پیدا می‌کند. کیسه‌های هوایی او به‌تدریج در حال شکل‌گیری است و او می‌تواند نفس بکشد.

بارداری بیست و سه هفته

وضعیت مادر در هفته بیست و سوم بارداری و تغییرات جنین

شما اکنون در هفته بیست و سوم بارداری قرار دارید در این هفته ممکن است کمی ترشحات از سینه هایتان داشته باشید و این نشان دهنده آماده شدن تغذیه با شیر مادر است.

22 هفته در بارداری

تغییرات بدن مادر و جنین در هفته بیست و دوم از ماه ششم بارداری

جنین در هفته بیست و دوم دقیقا شبیه یک انسان کوچک است. یعنی همه اعضای بدنش شکل گرفته است و اندامهای داخلی هم در حال کامل شدن هستند. شما هم به انداز کافی وزن اضافه کرده اید.

هفته بیست ویک بارداری

هفته بیست ویکم بارداری و وضعیت مادر و جنین

شما ممکن است نسبت به حالت معمول فعالیت بیشتری در رحم خود احساس کنید، و حالا به دلیل حرکات اولیه که ممکن است تجربه کرده باشید، شروع به احساس درد لگن،و ضربه هایی که انتظارش را دارید خواهید کرد.

ماه پنجم بارداری

هفته بیستم بارداری و پایان ماه پنجم بارداری و وضعیت مادر و جنین

در هفتۀ بیستم بارداری، شما وارد نیمۀ دوم بارداری خود شده‌اید. طی این هفته بالای رحم شما می‌تواند هم سطح نافتان باشد. انتظار می‌رود طی چند هفتۀ آینده که بیشترین مقدار رشد اتفاق می‌افتد، به سرعت در حال افزایش سایز باشید.

هفته 19 بارداری

تغییرات مادر در هفته نوزدهم بارداری و مراقبتهای هفته نوزدهم بارداری

در هفته نوزدهم بارداری همچنان که جنین آماده می‌شود تا تسلط بیشتری بر حرکات خود داشته باشد بدنش مشغول ساخت چربی است. او حالا بسیاری از عصب‌های افراد بزرگسال را دارد.

هفته هجدهم بارداری

مادر در هفته هجدهم بارداری و توصیه‌های لازم این هفته

کودک شما در هفته هجدهم بارداری، حدود ۱۴سانتی متر قد و ۱۵۰ گرم وزن دارد. در این هفته او یاد میگیرد که چگونه خمیازه بکشد و سکسکه کند.